Generalforsamling TEB d. 10/8 2020

Referat:

I alt 28 fremmødte

  1. Valg af dirigent: Carsten Mortensen
  2. Beretning ved Christian Anneberg vedhæftes
  3. Regnskab fremlægges ved Kåre Fredsted vedhæftes
  4. Indkomne forslag: ingen
  5. På valg er Kåre Fredsted, Jørn Brink og Jens Bach

Jørn og Jens ønsker genvalg, Kåre ønsker ikke genvalg.

Valgt blev Jens Bach, Jørn Brink og Bjarne Bollerup

Suppleanter: Else Ladegård og Carsten Rud

  1. CA takker både Kåre Fredsted og Tommy Poulsen (Suppleant) for alt det arbejde de har lagt i TEB.

Efter generalforsamlingen orienterede Jens Bach bla. om processen vedr. ”Byens hjerte” der er et udviklingsprojekt mellem skolen, hallen og Janus. Der er pt. søgt og bevilliget midler til projektplanlægning, ansat fundraiser og nedsat en lokal arbejdsgruppe der er involveret i forarbejdet. Samarbejdet med Varde Kommune blev også nævnt da dette er en vigtig faktor i at komme til at kunne lykkes med udviklingsarbejdet i Tistrup.

Preben Friis Hauge indviede os herefter i ” løst og fast fra Varde Byråd”. Han orienterede os bla. om en masse projekter hvor der givet kommunale kroner, processen med potentiale kataloget, lokalplaner –sommerhuse i Blåvand og cykelstier.

Krydret med en masse anekdoter om det politiske arbejde og baggrunde for ” politiske handler”. Tak for et særdeles ærligt og interessant oplæg også med perspektiv på fremtiden.

Referat af generalforsamling d. 4/3-2019

1: Valg af dirigent – Carsten Mortensen
2: Formandens beretning – se vedhæftede Godkendt
3: Regnskab – se vedhæftet Godkendt
4: Indkomne forslag – ingen forslag
5: Valg af bestyrelse og suppleanter – Else Plauborg og Grethe Dejbjerg er stemmetæller
Til bestyrelsen:
Christian Anneberg
Hans Ole Hansen
Winnie Pallesen
Jørn Uhre Tranekjer
Suppleanter:
Tommy Poulsen
Ronnie Josefsen
6: Valg af revisor – genvalg til Lars Lindblad og Holger Bjørnskov.
7: Eventuelt

En hilsen til lejer der er i byen, evt. ½ års kontingent, kom som forslag.
Logo sendes til Peder News.
Forslag til nyt medlem til udviklingsrådet: Lars Lindblad blev enstemmig vedtaget.
Preben Friis Hauge fik ordet og fortalte om hvad der sker på den politiske front,

Der er politisk bestemt at der gives penge til at vores udviklings plan kan blive revideret/udvidet så den passer og nye ting tænkt ind.

Passer i tråd med TEB s planer.
Broen over banen påbegyndes primo april 2019.

Ref. Mette